Amutiya نگرش ها


ماموریت آموتیا :

 • حفاظت از قوانین زیست محیطی جهان .
 • به ارمغان آوردن ارزش افزوده برای اقتصاد داخلی و جهانی .
 • نقش­آفرینی در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی با التزام به الزامات حقوقی .
 • جهانی­سازی رفاه فردی .
 • عرضه محصولات آرایشی قابل اطمینان با تنوع بالا برای بانوان سرتاسر جهان، با رویکرد ابتکاری و تحقیق و توسعه و سیاست قیمت­گذاری متعارف و قابل قبول برای محصولات .
 • تولید محصولات با کیفیت بالا با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و برآورده نمودن انتظارات با رویکرد مشتری­مدارانه .
 • در اختیار داشتن کیفیت و تنوع محصولات در بالاترین سطح با پیروی از تغییرات مد و گرایشات مشتریان .
 • تضمین استمرار و بقای برند Amutiya.
 • استفاده از منابع روز دنیا به صورت موثر و مفید با کار متعهدانه و مطمئن .
 • حفظ ارزشهای اخلاقی و ارتقاء سطح دانش فنی کارمندان با ساختار سازمانی آموزش­دهنده .
 • سنجش، ارزی&