Amutiya ارزش ها


ارزشهای آموتیا :

  • حفظ محیط زیست : ما نسبت به حفظ سیاره زمین، محیط زیست و حقوق بشر مسئول هستیم. و تمام اقدامات احتیاطی لازم در زمینه تولید و عرضه محصول  براساس قوانین زیست محیطی اتخاذ می­کنیم .
  • قابلیت اطمینان : ما محصولاتی را تولید می­کند که با استانداردهای روز بین­المللی مطابقت دارند. برند Amutiya نماد اعتماد شما است .
  • تأکید بر کیفیت : ما محصولات با کیفیت بالا تولید می­کنیم تا با رویکردی مشتری­مدارانه انتظارات آنها را برآورده کنیم .
  • بهبود مستمر : ما با رویکرد بهبود مستمر پیشرفتها و بهبودهای جهانی را دنبال می­کنیم .