Amutiya تضمین کیفیت


تضمین کیفیت

درک ما از کیفیت

ما براین باوریم که کیفیت عامل اصلی رضایت مشتری است و باعث می­شود تا خریداران بیشتری به سمت محصولات ما هدایت شوند.

در ساختار کاری ما، سیستم تضمین کیفیت نقش مهمی را بازی می­کند. موارد مورد نظر ما عبارتند از:

  • آزمایشگاه­های مجهز کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه 
  • استفاده از ابزارها و ماشین­های مدرن و به روز
  • استفاده از نیروهای متخصص و پرسنل شایسته
  • سیستم پیشرفته آرشیو و نگه­داری اسناد و مدارک 
  • خلق و تولید محصولات آرایشی با رویکرد خلاقانه و نوآورانه
  • درنظر گرفتن خواست مشتری با دیدگاه مشتری مداری
  • خدمات موثر تدارکاتی
  • پیروی از قوانین و مقرارت جاری همزمان با تولید، توسعه، خلاقیت و نوآوری
  • بکارگیری سیستم کنترل کیفیت با استانداردهای بالا و رعایت بهداشت در تمامی مراحل تولید
  • پاسخگویی سوالات مطرح شده در مورد ضمانت محصولات و دوام و کنت