Amutiya Kalite Güvence


Kalite Algımız
Kalite bizim için müşteri memnuniyetinin ana parametresidir ve kalite yaklaşımımız tedarikçilerden başlayarak müşterilerimize kadar devam eden sürecin kontrol altında tutulmasıdır.

Çalışma şeklimizde, Kalite Güvence Sistemi’nin önemli bir rolü vardır. Bu konudaki parametrelerimiz aşağıdaki gibidir;

- İyi donanımlı Kalite Kontrol ve AR&GE Laboratuarları
- Modern ve gelişmiş makine ve cihaz kullanımı
- Kalifiye çalışanların yer aldığı uzman bir kadro ile çalışma fırsatı
- İyi dökümantasyon ve arşivleme sistemi
- Kozmetik ürünlerin öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla tasarlanması ve üretilmesi
- Müşteri beklentilerinin karşılanması
- Etkili Lojistik servisleri
- Ürünlerin tasarımı ve ortaya çıkarılması sürecinde yasal düzenlemelere uygunluğunun gözetilmesi
- Üretim sürecinin her aşamasında yüksek standartta hijyen ve kalite kontrolün sağlanması
- Ürün güvenilirliği, tolerans ve kalite kontrol konularıyla ilgili oluşabilecek sorulara karşı vaktinde geri dönüş
- Tüketicilerimizin her türlü görüş ve şikayetlerinin Pazarlama Departmanı’na iletilmesinin sağlanması

Üretimde kullanılan hammadde ve ambalaj malzemeleri teknolojik cihazlarla donatılmış laboratuarlarımızda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak test edilmiştir. AMUTIYA ürünlerinin tamamı Japonya, Amerika ve Avrupa’dan ithal edilen FDA ve AB mevzuatına uygun pigmentler ve hammaddeler ile üretilmektedir.

Yerel ve uluslar arası Ürün Güvenlik Değerlendirme Raporlarının gereksinimlerini karşılamak için bütün ürünlerin insan sağlığına uygunluk testleri akridite laboratuarlarda yapıldıktan sonra, ürünler tüketiciye sunulmaktadır.

Sürekli gelişim yaklaşımı ile ürün geliştirme faaliyetleri kendi bünyesinde bulunan özel AR-GE merkezinde, yabancı danışmanların gözetiminde uzman kadrosu ile gerçekleştirilmektedir.Bütün AR-GE ve üretim prosesleri 22716:2007 Kozmetik-GMP (Good Manufacturing Practices – İyi Üretim Uygulamaları) ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları ile uyumlu olarak gerçekleştirilmektedir.

Kalite Politikamız Uluslar arası yasa ve yönetmeliklerine uygun, güvenilir ve müşteri beklentilerini karşılayan ürünler geliştiririz. ISO 22716:2007 Kozmetik-GMP ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uyarak kaliteli ürünler üretiriz. Gelişimin sürekli bir faaliyet olduğu bilinci ile sistemimizi gözden geçirerek iyileştiririz. Müşteri, çalışan, tedarikçi, toplum gibi tüm paydaşlarımızın ihtiyaçlarını ele alarak ve tam katılımlarını sağlayarak karşılıklı yarara dayalı uzun vadeli ilişkiler kurarız. Kalite politikamızın benimsenmesi ve uygulamaya yansıması için sürekli eğitimler yapar ve eğitimleri değerlendiririz.

Bütün bu aktivitelerimizi sosyal sorumluluk ve çevresel duyarlılık yaklaşımı çerçevesinde yönetiriz.